Välkommen till FackRådet AB
 
Kontakta oss

En kort presentation

FackRådets inriktning är att arbeta med konsultuppdrag inom näringslivet med lokala fackliga organisationer som uppdragsgivare, eller uppdrag där facket och företagsledningen tillsammans anlitar FackRådet som konsult, för att lösa problem inom partsgemensamma projekt. FackRådet bildades för drygt 25 år sedan av Kalle Olsson, Hans Karlsson och Lars-Gunnar Lendenius. Vi hade då arbetat som ekonomer på Svenska Metallindustriarbetareförbundet i några år.

FackRådet har sedan starten fått uppdrag av klubbar från flertalet förbund som:

 • IF Metall
 • Unionen
 • Pappers
 • GS
 • Livs
 • Handels
 • Fastighets
 • Seko
 • Sveriges Ingenjörer
 • Journalistförbundet

Vi har sedan starten erfarenheter av olika typer av strukturförändringar inom näringslivet som omorgonisationer, outsourcing, sammanslagning av företagsenheter och utflyttning av produktion och verksamheter till lågkostnadsländer.

FackRådet har haft uppdrag i många stora börsföretag som:

 • Sandvik
 • Volvo
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Stora Enso
 • Husqvarna

men också i många små- och medelstora företag samt underleverantörer inom svenskt näringsliv.

Rätten att anlita löntagarkonsult -– Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet inom MBL-området mellan parterna inom svenskt näringsliv ger alla lokala fack rätten att anlita löntagarkonsult vid viktigare förändring i företaget.

Viktigare förändring

Med viktigare förändring kan avses allt från en reducering av bemanningen vid företaget till omorganisation, flytt av verksamhet, sammanslagning eller förvärv.

Uppdragsformulering

De lokala fackliga organisationerna har rätt att formulera uppdraget till konsulten, dvs. vilka frågeställningar konsulten ska utvärdera eller analysera, efter samråd med företaget, som har beställningsansvaret för uppdraget.

Arbetsplan och resurstimmar

De lokala facken och konsulten ska tillsammans upprätta en arbetsplan för uppdraget, och ska tillsammans med arbetsgivaren komma överens om hur många resurstimmar som behövs. Uppdraget avslutas med en skriftlig konsultrapport.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på att vi tillsammans med de fackliga organisationerna identifierar företagets problem för att formulera en uppdragsbeskrivning till konsulten.

Vid omstruktureringar av produktionen och verksamheter till annan enhet brukar följande problemställningar vara aktuella:

Omstruktureringens lönsamhet
Analysera företagets förslag till omstrukturering och värdera konsekvenserna avseende årlig besparing, engångskostnader/flyttkostnader och omstruktureringens lönsamhet.

Riskbedömning
Utvärdera riskerna att överföra aktuell produktion till föreslagna enheter, och bedöma dess möjlighet att upprätthålla leveransprecision, produktkvalitet och affärsmässighet mot kunderna.

Alternativa strukturlösningar
Undersöka lönsamhet och konsekvenser för de alternativa strukturlösningar som prövats av företaget, innefattande fortsatt drift i den enhet som föreslagits för avveckling, för att säkerställa att ledningen förordat den mest effektiva produktionsstrukturen.

Vi på FackRådet

Kalle Olsson
Kalle Olsson har varit verksam som löntagarkonsult i drygt 25 år. Han är utbildad ekonom vid Stockholms Universitet och har haft uppdrag vid flera av de största industriföretagen; bl.a Sandvik, Volvo, Scania och Electrolux. Har haft flera stora uppdrag inom bl.a Electrolux då verksamhet flyttats till lågkostnadsländer. Han har inom Sandvik varit anlitad som löntagarkonsult bl.a vid nedläggningar i Gimo, Sandviken, Köping och Ludvika.

Han har också haft flera uppdrag inom pappersindustrin (Stora Enso, Korsnäs, Billerud), livsmedelsindustrin (Scan, Cloetta, Arla, Findus) och mediabranschen (Expressen, DN, Arbetarbladet och SVT)

Lars-Gunnar Lendenius
Lars-Gunnar Lendenius har över 25 års erfarenhet som löntagarkonsult inom svensk industri. Han är utbildad företagsekonom vid Lunds Universitet, och har arbetat som utredare vid Sv.Metallindustriarbetareförbundet. Som mångårig löntagarkonsult inom bl.a. Volvo, Scania och Saab har han stor erfarenhet av strukturförändringar inom fordonsindustrin. Han har också haft många uppdrag inom andra branscher; Pappers-massaindustri, verkstadsindustri och företag inom energibranschen.

Kontakta oss

FackRådet
08-728 85 10

Kalle Olsson
070-548 16 41

LG Lendenius
070-661 05 16